Özlük-Hukuk Açılan Davalar

20 ARALIK EYLEMİMİZDE YAŞANAN HUKUKSUZLUĞA YARGIDAN İLK TOKATA KARŞI DANIŞTAY NEZDİNDE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA DAVA AÇILDI

İtiraza konu kararda: "Sendikal faaliyet kapsamırda organize edilen etkinliğin hukuka aykırı olarak engellenmesi ve etkinliğe katılan sendika üyelerine orantısız güç kullanılması yolunda emniyet görevlilerine emir ve talimat verdiği şeklindeki şikayetçi iddiasının ciddid bulgu ve belgeye dayanmayıp soyut ve genel nitelikte bulunduğu anlaşılmakla" denilerek 4483 sayılı yasanın 4. maddesine atıfta bulunularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayetimiz ile ilgili "işleme konulmama kararı" verilmiştir. 

5442 sayılı İl İdari Kanunu'na göre suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile toplum huzurunun temini konusunda önleyici kolluk hizmetlerinin gereğince ifası için bütün tedbirlerin alınmasına karar verme ve alınan tedbirleri denetleme görevlerinin Valiye ait olduğu tartışmasızdır. 

Somut olayda halen Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/908 esas sayılı dosyasıyla görülen "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçu nedeniyle 90 sanıklı davada bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'nca hazırlanan iddianamede: "Güvenlik kuvvetlerince uygulanan şiddet nedeniyle 23 sanığın yaralandığı kabul edilmektedir" 

Hal böyleyken "iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu, ciddi bulgu ve belgeye dayanmadığı gerekçesiyle şikayetin işleme konulmamasında hukuka uyrlık bulunmadığı gerekçesiyle karara süresi içinde itiraz ettik.  (18.04.2016)