Özlük-Hukuk Açılan Davalar

23 Nisan-19 Mayıs Kutlamalarının Öğrenci Harçlığıyla Yapılması Uygulamasını Yargı Kararıyla Durdurduk

Bir süre önce Denizli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama törenlerinde kullanılacak öğrenci kıyafetleri, araç-gereç, ses-yayın cihazı, havai fişek gösterileri ve benzeri gider maliyetlerinin karşılanabilmesi amacıyla” okullara ilköğretim öğrencilerinden 1 TL, ortaöğretim öğrencilerinden 2 TL toplamak üzere yazı gönderdi. Olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nı harçlık gasbı tasarrufuna derhal son vermeye çağırarak, aksi halde bu utancı yargı yoluyla Sendikamızın sona erdireceğini ifade ettik. Açıklamamıza Milli Eğitim Bakanlığı duyarsız kalırken, Denizli Valiliği ise; savunmaya geçerek, Sendikamızı art niyetli olmakla itham etme cüretini göstererek, geçmiş yıllarda yapılan uygulamaları referans göstermek suretiyle skandal uygulamaya kılıf bulmaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusu işgalden kurtarmak amacıyla harekete geçtiği tarihi simgeleyen 19 Mayıs tarihi ile ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı simgeleyen 23 Nisan tarihli resmi kutlamalara bütçe ayıramayan İl Genel Meclisi’nin ortaya koyduğu akıl almaz ve utanç verici uygulamayı yargısal mercii huzuruna taşıyarak iptal ettirdik.