Özlük-Hukuk Açılan Davalar

AİLE BAKANI İLE KARAMAN ENSAR VAKFI VE KAİMDER YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Karaman’da yaşanan taciz olayının Ensar Vakfı ve KAİMDER tarafından işletilen yurt, pansiyon ve evlerde gerçekleştiği iddiasına yönelik olarak ismi geçen kurumların yönetici e ilgililerinin gözetim ve denetim yükümlülüğü bulunduğunun açık olduğu, bu yükümlülüğün ise ihmal edildiği ortadadır. Karaman Savcılığı’nın basın bildirisinde olayın 2014 yılından itibaren cereyan ettiği ifadesi de değerlendirildiğinde ortadan ne denli vahim bir kusurun bulunduğu açıktır.

Bu haliyle değerlendirildiğinde bu kadar uzunca bir süre içerisinde olayın vakıf yöneticilerince tespit edilip faile karşı önlem alınmamış olması buralarda hiçbir denetim ve gözetimin bulunmadığını gözler önüne sermektedir.

Ensar Vakfı’nın, süreçle ilgili devam eden davaya da zarar gördüğü gerekçesiyle katılan sıfatıyla müdahil olması kendi sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Aile Bakanı ve diğer iktidar mensuplarının desteği de Ensar Vakfı’nı bu sorumluluktan kurtarmaya yetmeyecektir.

Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da kendi teşkilat mevzuatına göre, “Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek” sorumluluğu altındadır. Ancak bu yükümlülüğün yerine getirilmesi bakımından ihmali bulunan Bakanlığın başında bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının, sorumlu vakıf ve dernekler hakkında kamuoyunda infiale neden olan açıklaması herkesin malumudur. Bu halde sorumlular hakkında destek açıklaması yapması da başında olduğu kurumun denetim noktasında ne denli hassasiyetle olaya yaklaştığını ortaya koymaktadır.

Gelinen süreçte denetim yükümlülüğü bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve diğer sorumlu kamu görevlileri ile Ensar Vakfı Karaman Şubesi yöneticileri ve KAİMDER yöneticileri hakkında sendikamızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Diğer yandan halihazırda asıl failin yargılandığı asıl davaya da Eğitim-İş olarak katılan sıfatıyla müdahil olma talebinde bulunduk. (25.04.2016)