Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Anadolu liseleri seçme sınavında sınav puanının 40’a düşürülmesi uygulamasını iptal ettirdik.

Milli Eğitim Bakanlığının 19.09.2009 tarihinde yayımladığı yönetmeliğe göre Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Lisesine öğretmen seçiminde getirilen 40 puan barajının hukuku dolanma amaçlı olduğunu ifade ederek ; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı e-Kılavuzu’nun madde 8/b hükmünde yer alan “40 (Kırk)” ibaresinin iptali amacıyla dava açarak hükmün yürütmesinin durdurulmasını sağladık.