Özlük-Hukuk Açılan Davalar

ATATÜRK’E HAKARET EDEN BURSA ŞEHİR GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Hürriyet Gazetesi logosuna benzer şekilde Türk Bayrağı altında Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan fotoğrafını kullanmasıyla gündeme gelen Bursa merkezli Bursa Şehir Gazetesi isimli gazetenin imtiyaz sahibi olan şahıs, konuyla ilgili açıklama yapmak amacıyla KRT Televizyonundaki canlı yayına bağlanarak ;“Hürriyet’in logosu Türkiye’de üçüncü dünya ülkesi görüntüsü çiziyor. 50 küsur yıldır olan o logo ve sloganla Türkiye bir üçüncü dünya görüntüsü veriyor. Bizim artık kurtarıcılardan, ulu önderlerden, tek adam görüntülerinden ülkemizi kurtarmamız gerekiyor. Tek adamlık, ulu önderlik, kurtarıcılık bize 21. yüzyılda yakışmıyor, bu ancak Kuzey Kore ve diğer ülkelerde gördüğümüz örneklere yakışıyor. ” şeklindeki ifadeleriyle açıkça Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almış ve hakaret dolu beyanlarını sıralamıştır.

Belirtmek gerekir ki bu hususta konu edinmesi gereken bu şahıs değil bir “zihniyettir”.

Atatürk ile bu ülkenin bağını koparma hayali gören bu zihniyet de yeni değildir. Kurtuluş günlerimizden itibaren kendine uygun dönemlerde kendini göstererek varolmaya çalışan bu anlayış, dün olduğu gibi bugün de “Atatürk ile Türk Ulusu” arasındaki yürekten kopmaz bağları anlayabilmiş değildir.

Bu ülkeden kurtarılması gereken Atatürk değil, bu zihniyetin kıpırdanmaya zemin bulunduğu ortamları yaratmaya çalışan yapılardır.

Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi vermiş, Güney Amerika’dan Hindistan’a kadar diğer uluslara da bağımsızlık ateşi yakmış, Ulusumuzun “kurtarıcısı” da “Ulu Önderi” de Türk Ulusu var olduğu sürece Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu gerçeği kabullenemeyip kendilerine yeni önderler arayan bu zihniyetin kat edebileceği yol ise ulusun benliğinde değil olsa olsa kötü anılarında kalmaya mahkumdur.

Cumhuriyeti ve devrimlerini, laikliği ve Atatürk’ü son kişi kalana kadar savunacak olanlar da yine bu ulusun çocukları olacağının bilinmesi gerekir.

Atatürk’ün milletiyle bütünleşmiş manevi hatırasına hakaret eden bu şahıs hakkında Sendikamızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

          MERKEZ YÖNETİM KURULU