Özlük-Hukuk Açılan Davalar

ATATÜRK ve LAİKLİĞE KARŞI EYLEMLERİ KORUYAN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmiştir.

YÖK, sözü geçen yönetmelikte, Vakıf Yükseköğretim kurumlarının faaliyet izninin kaldırılmasına ve kurumun kapatılmasına neden olacak esasları yeniden belirlemiştir.

Siyasi iktidarın sistematik bir politika olarak benimsediği, Atatürk’ü ve laikliği peyderpey mevzuattan silme gayretiyle eş güdümlü hareket eden YÖK, bu görevini yerine getirme konusunda yeni bir adım daha atmıştır.

Yönetmeliğin değişiklikten önceki halinde, vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması sebepleri arasında yer alanAtatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti, kapatılma sebepleri arasından çıkarılmıştır. Yani Atatürk ilke ve inkılapları ile laikliğe karşı eylemler içinde bulunan odakların yükseköğretimdeki varlığı koruma altına alınmıştır.

Ayrıca yönetmeliğin önceki halinde yer alan ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti de aynı şekilde kapatılma sebepleri arasından çıkarılmıştır.

Anayasaya, Devrim Kanunlarına, Yükseköğretimin temel amaç ve ilkelerine aykırı olarak düzenlenen bu yönetmeliğin, ilgili hükümlerinin iptali için sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Atatürk ilke ve inkılapları ile laiklik ve Cumhuriyet kazanımlarına karşı her alanda mevcut iktidarın yürüttüğü sistematik baskılara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bugünkü iktidarın hayalini kurduğu tekke, zaviye, medrese tarzı eğitim öğretime karşı savunduğumuz bilimsel, çağdaş, laik, her türlü ayrımcılıktan uzak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı eğitim modelini yaşatmak adına bir adım dahi geri atmamayı da ulusumuza karşı vazifemiz olarak kabul ediyoruz. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU