Özlük-Hukuk Açılan Davalar

BAĞIMSIZ ORTAOKULLARIN İÇİNDE İHO’LARIN AÇILMASINI ve EĞİTİME EMEĞİ GEÇMİŞ SAYGIN KİŞİLERİN ADLARININ OKULLARDAN KALDIRILMASINI YARGIYA TAŞIDIK

Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden olan “Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk Devrim ve İlkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, laik, demokratik, çağdaş, bilimsel eğitim ve devrim ilkeleriyle” bağdaşmayan mevzuata aykırı karar ve uygulamaları ile ülke genelinde tüm okulların imam hatipleştirilmesine yönelik çabalardan biri de bağımsız ortaokulların bünyesinde bir kat,  bir koridor veya bir kaç derslikten oluşacak şekilde imam hatip ortaokullarının açılmasıdır.

Esaslı bir alt yapı çalışması yapılmadan, okulların açılması ile ilgili bakanlığın ilgili genel müdürlüklerince belirlenmiş genel ve özel esaslara uymayan, sadece adı son yıllarda basında sıkça duyulan ve kendisine “ bir milyon yüz bin imam hatip okulu açma hedefleri koyan” bir vakfın amacına ulaşmak için açılan imam hatip okullarının ne eğitime ne de topluma bir katkısı olacaktır. Ayrıca bu durumun var olan eğitim kurumlarını da verimsiz hale getireceği açıktır. Geçmişte de “bir müdür bir mühür “ anlayışıyla bir kaç derslikli okulların gerekli araç gereç donanımından ve öğretmen kadrosundan yoksun açılması, uygulamada sıkıntılara yol açmıştır.

Eğitim anlayışları tamamen farklı iki ortaokulun bir arada bulunması sadece velinin isteği ve 4 üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan anket sonuçları veya hizmet götürme anlayışı olarak da açıklanamaz. Sözkonusu uygulama eğitim sisteminde ikilik yaratacak ve ileride telafisi imkansız zararlara yol açacak bir uygulamadır. Bu anlayışla okul açılmasının kamu yararı ve hizmetin gereği ile bağdaşır yanı olamaz.

Konya İli Selçuklu ilçesinde de yürüme mesafesinde birçok imam hatip ortaokulu varken;  bu çevrede birkaç tane kalmış bağımsız ortaokulların bünyesinde imam hatip ortaokulu açılmasına; ayrıca Türk Eğitimine hizmeti geçmiş Mustafa Necati, İsmail Hakkı Tonguç gibi saygın kişilerin okullarımızdan adlarının kaldırılmasına sessiz kalamazdık; kamu yararı ve hizmetin gereği ile bağdaşmayan bu uygulamalar için konuyu yargıya taşıdık.