Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Bilgisayar formatörlerinin haklarını korumaya yönelik davalar açtık.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun bir eğitim sürecine sokarak, kendilerinde haklı beklenti yarattığı birçok bilgisayar formatörünün kazanılmış hakların ihlal edici tasarruflar ortaya koymuştur. Eğitim İş işkolu tabanından gelen yardım talebini karşılıksız bırakmayarak sorunu birden fazla defa yargıya taşımıştır.