Özlük-Hukuk Açılan Davalar

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME ve ATAMA KILAVUZU’NU YARGIYA TAŞIDIK

İllerde valiliklerce merkezde bakanlıkça belirlenen ve hiçbir kritere bağlı olmadan oluşturulan Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi ve Atanmasına ilişkin değerlendirme ve sözlü sınav yapma yetkisi verilen komisyonların, ülkemizin gelecekte bilim ve sanat adamlarını yetiştirecek öğretmenlerini seçecek olması ve uygulamasının da hemen başlatılmış olması Bakanlığın yeni bir dayatması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seçkin öğrencilerin öğrenim göreceği Bilim ve Sanat Merkezlerine seçkin öğretmenlerin seçimi de; alanında yetkin, uzman seçilerce yapılması bir zorunlulukken; kılavuzda yer aldığı şekliyle komisyon üyelerinin seçiminde özel bir belirlemeye gidilmediği; illerde il milli eğitim müdürlükleri görevlileri ile bazı idarecilere; bakanlıkça belirlenecek Bölge Sözlü Komisyonunda da bakanlık birim görevlilerinin denetiminde yine il milli eğitim görevlilerine komisyonlarda görev verildiği görülmektedir.

Komisyonların seçiminde bilim ve sanat merkezlerinin konumuna da uygun düşecek şekilde ülkemizin seçkin üniversitelerinde yetişmiş, alanında uzman akademisyenlerden, bilim ve sanat adamlarından görevlendirme yapılması gerekirken; amir-memur ilişkisi içerisinde aralarında hiyerarşik bağlar bulunan kamu görevlilerince komisyonların oluşturulması değerlendirmelerde keyfililere ve adam kayırmalara yol açabilecektir. Bu nedenle hiçbir kritere bağlanmamış bu şekilde komisyon oluşturulması hukuken kabul edilemez.

Ayrıca Bakanlık, sözlü sınavı yapma ve değerlendirme görev ve yetkisi verdiği Bölge Sözlü Sınav Komisyonu ile hiçbir ölçüte dayanmayan, denetlenebilir olmaktan uzak şimdiden tartışma yaratacak sözlü sınav uygulamasıyla hukuk dışı uygulamalarına bir yenisini eklemektedir.

Eğitim-İş olarak, yarının bilim ve sanat adamlarının yetiştirileceği okullarımızda nitelikli, alanında yetkin öğretmenlerimizin görev alabilmesi adına keyfi, hukuk dışı bu uygulamaya sessiz kalamazdık. Konuyu yargıya taşıdık. 

        MERKEZ YÖNETİM KURULU