Özlük-Hukuk Açılan Davalar

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA DAVA AÇTIK

2016 yılı Ocak Ayı itibarı ile hayata geçirilen danışman öğretmenlik uygulamasında yaşanan usulsüzlükleri daha önce Sendika olarak duyurmuş ve sürecin Bakanlıkça yeniden değerlendirilmesi konusunda başvuru yaptığımızı açıklamıştık. Ancak Bakanlık, yaptığımız başvuruya kulak tıkamış ve açıkça hukuksuzluğu görmezden gelmiştir. Belirli bir sendika üyelerinin açıkça kayırıldığı, hiçbir somut kritere dayanmaksızın gerçekleştirilen ülke genelindeki danışman öğretmen belirleme işlemlerinin iptal edilmesi ile birlikte “danışman öğretmenlik” uygulamasının, yeniden tüm yönleriyle esaslı olarak düzenleninceye kadar tamamıyla ortadan kaldırılması talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

Başvuru yapmasına karşın talebi reddedilen ve bireysel olarak ayrıca dava açmak isteyen öğretmenlerimize üyemiz olsun olmasın Sendikamız şubeleriyle irtibata geçmesi halinde de dava için dilekçe desteği sunulacaktır. (05.04.2016)