Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Eğitim İş, “Özgün” Hukuk Mücadelesi İle Resmi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yüzbinlerce Öğretmenimize Atılan Sinsi Kazığı Bertaraf Etmiştir

08.07.2004 tarih ve 25516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5204 sayılı yasa ile; Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesine ve Devlet Memurları Kanunu 152 maddesine ek fıkralar konulmuş ve bu suretle; öğretmenler için kariyer basamakları oluşturularak öğretmenler “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olarak derecelere ayrılmıştır. 5204 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” ile ise öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmelerinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Anılan yönetmelik uyarınca 21.08.2006 tarihinde çıkarılan Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzu ile de, kariyer basamaklarında yükselmeyi sağlayan değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Sendikamız, kanuni dayanak nedeniyle diğer sendikalarca dava konusu yapılmadığını düşündüğümüz yönetmelik ve kılavuzun hukuka aykırı hükümlerini dava konusu yapmıştı. Açtığımız davada, Ana Muhalefet Partisi tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınan kanun hükümleri konusunda “bekletici mesele” uygulaması yapılmasını istemiştik. Danıştay’ın bekletici mesele uygulaması talebimizi uygun bulmasının ardından, Anayasa Mahkemesi kanuni düzenlemeyi kısmen iptal etmişti. Karar üzerine beklettiği dosyayı gündeme alan Danıştay, Anayasa Mahkemesi’nin kararına uygun olarak, iptale rağmen hukuken varlığını sürdüren yönetmelik hükümlerini ve yönetmeliğe uygun olarak çıkarılan klavuz hükümlerini açtığımız davada iptal etmiştir. Danıştay sadece Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle dayanaksız kalan yönetmelik ve kılavuz hükümlerini değil, bu yönetmeliğe gizlenen ve kariyer basamakları tartışması gürültüsü arasında dikkat çekmeyeceği düşünerek yüz binlerce resmi eğitim kurumu öğretmeninin mesleki geleceğini olumsuz etkileyecek bir düzenlemeyi daha iptal etmiştir. Buna göre sadece Sendikamız tarafından dava konusu yapılan “Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenler” başlıklı, “Özel Öğretim Kurumu” öğretmenlerine resmi eğitim kurumu öğretmenlerine göre haksız avantaj sağlayan 25. madde hükmü iptal edilmiştir. Elde ettiğimiz bu hukuki başarı sayesinde yüz binlerce resmi kurum öğretmeni aleyhine oluşacak haksız rekabet koşulları ortadan kaldırılmıştır.