Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Eşi yabancı ülke vatandaşı olan öğretmenlerin mağduriyetini yargıya taşıdık.

Gerek "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde" ve gerekse ilgili yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan "Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda" eş durumu özrü sebebiyle yer değiştirebilme için ulusal sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışılması zorunluluğu getirmektedir. Başka bir ifade ile yabancı uyruklu olan eşin, uyruğunun bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması halinde diğer eş, eş durumu özründen faydalanamamaktadır. Uluslararası anlaşmalar değerlendirilmeden hazırlanmış, ailelerin parçalanmasına yol açan, eşi yabancı uyruklu olan öğretmenlerin eş durumu özründen yararlanamayacakları anlamında eksik düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 37.maddesinin (2) fıkrasının, 2011 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 3.maddesinin (b) bendinin 1. fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtık.