Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Eski genel başkanımız yüksel adıbelli’ye kanuna aykırı olarak ceza teklif eden, ceza veren ve cezaya itirazımızı reddeden 4 yargıç ve bir cumhuriyet savcısı hakkında yasal işlem başlattık.

İlköğretim müfettişi sıfatıyla görevi başında Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret ettiği için mahkum olan kişiye mecazi anlamda “şer odağının sözcülüğünü yapma” eleştirisini getiren eski Genel Başkanımız Yüksel ADIBELLİ hakkında kanuna aykırı olarak ceza teklif eden Cumuriyet Savcısı ; bu teklife uygun olarak ceza tesis eden Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı ; ve bu usulsüz cezayı itirazen uygun bulan Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında yasal süreç başlattık. Konuyla ilgili olarak açılan dava devam etmektedir.