Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Cezalandırılması İçin Hukuki Girişim Yaptık

Milli Eğitim Bakanı’nın, yönetici atamaları ile ilgili olarak sendikamızca açılan davada, Danıştay 2. Dairesi tarafından 30.04.2007 tarihinde 2007/1114 esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararına uymaması, uymamakta direnmesi ve bunun yanı sıra valilikleri de yargı kararına uymama konusunda azmettirmesi nedeniyle TCK 257. uyarınca görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istemiyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.