Özlük-Hukuk Açılan Davalar

İMAM-HATİPLERDE “HAFIZLIK” ARASINA OLANAK SAĞLAYAN DÜZENLEMEYE DAVA AÇTIK

25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile imam-hatip okullarında “hafızlık eğitimi” uygulaması, yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre imam-hatip okulu öğrencilerine bir eğitim öğretim yılı hafızlık eğitimine katılmaları için izin verilmekte ve öğrencilerin okula döndüklerinde bu yıla ilişkin derslerden sadece içeriği belirsiz bir sınava tabi tutularak bir üst sınıfa devam etmelerine olanak sağlanmaktadır.  

Bakanlığın daha önce hayata geçirdiği bu uygulamaya karşı yine Sendikamızca dava açılmıştı. Ancak Bakanlığın yeniden düzenleme adı altında aynı uygulamayı devam ettiren ve açtığımız davanın konusuz kalmasını amaçlayan bu düzenlemeye karşı dava açmak gerekmiştir.

Örgün eğitim ilkesini bertaraf etmeyen çalışan, Milli Eğitim Sistemini Bakanlığın denetiminden çıkartarak Diyanet kurumları ile paylaşmaya açan, bunlarla birlikte bilimsellikten uzak bir yapılanma öngörerek, öğrenciler arasında eşitlik ilkesine aykırı olarak ayrıcalıklı zümreler yaratmaya çalışan uygulamanın iptali için Danıştay nezdinde dava açtık.