Özlük-Hukuk Açılan Davalar

İsteğe bağlı il içi yer değiştirme kılavuzunun hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali için dava açtık.

2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun hukuka aykırı hükümlerinin iptali amacıyla yargısal merciilere başvurduk.