Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliğinin iptali için hukuki mücadele başlattık.

13.08.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin, okullardaki çalışma huzurunu tehdit eden, adaletsiz hükümlerinin iptalini sağlayabilmek için yargıya başvurduk. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile birlikte dayanaksız kalan yönetmelik hükümlerini iptal ettirdik.