Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Kılık kıyafet hukuka aykırı yönergeyi yargı kararıyla durdurduk.

Türbanı okullara sokmayı hedefleyen, 19/04/2006 tarihli Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nin, madde 11/ i hükmünün iptali için açtığımız davada Danıştay, talebimiz doğrultusunda düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.