Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Konya şubemizin dağıttığı bildirilerin toplatılması için açılan davayı kazandık.

Eğitim Sen, Konya Şubemizin Eğitim-İş’in kuruluş süreciyle ilgili olarak hazırlayıp dağıttığı bildirilerin toplatılması amacıyla Genel Merkezimiz aleyhine dava açtı. Yargılama safhasında bildiri içeriğine aynen sahip çıktık. Dava sendikamız lehine sonuçlanmıştır.