Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Meb Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Şefleri Mağdur Eden Düzenlemelerini Yargıya Taşıdık

12.12.2008 tarihli ve 27078 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin (a) bendinin 2. fıkrasının, (b) bendinin 2. fıkrasının, (c) bendinin 3. ve 4. fıkralarının iptali amacıyla dava açtık, yönetmeliğin bazı hükümlerinin talebimize uygun olarak etkisiz kılınmasına katkı sağladık.