Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Meb yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin hukuk aykırı hükümlerinin iptali amacıyla dava açtık.

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte 9 Ağustos 2011 tarihinde yapılan değişiklikle, özel okullarda yöneticilik yapan yönetici adaylarına ek puan verilmesi düzenlenmiş, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile aynı kapsamda olması gereken her türdeki Anadolu Liselerinin 8. maddenin 1. fıkrası kapsamı dışında bırakılmıştır. Özel okullarda yönetici olma ve yürütme kriterleri ile kamuda yönetici olma ve yürütme kriterlerinin birbirinden farklı olduğu gözetilmeksizin özel okullarda yönetici olanlara, kamuda yönetici olanlara yakın puan verilmesi kariyer ve liyakat ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Anadolu Liselerini, Sosyal Bilimler ve Fen Liselerinden yönetici atama usulü bakımından da ayıran 8.maddede yapılan değişiklik Danıştay 2. Dairesinin, Anadolu Liselerine öğretmen olarak atanacakların sınava tabi olması gerektiği kararına aykırılık teşkil etmektedir. Bu sebeplerle 09.08.2011 tarih 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” eski yönetmeliğin 13. maddesinde değişiklik yapılmasına dair 6.maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde yer alan “özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir” cümlesindeki “yönetici” ibaresinin, Ek-2 yönetici değerlendirme formunun “Hizmeti” bölümünde yer alan 4 numaraları “özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin hesabında 2/3’ü değerlendirilecektir” cümlesinde geçen “yönetici” ibaresinin, 09.08.2011 tarih 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” eski yönetmeliğin 8. maddesinde değişiklik yapılmasına dair 2.maddesinin 1. fıkrasının “eksik düzenleme” sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali talebiyle dava açtık.