Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Niteliksiz Ders Kitaplarının Hukuka Aykırı Biçimde Onaydan Geçirildiği Talim Terbiye Kurulu’nun Kusurlu Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk

Ders programlarının hazırlandığı ve kabul edildiği, ders kitaplarının incelendiği ve onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yaşanan; ders kitaplarının incelenmesi ve onaylanması sürecindeki usulsüzlükler, hukuka ve teamüllere aykırı işlemler, öğretmenler üzerindeki baskı ve yönlendirmeler kapsamlı bir inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektirecek boyutlara ulaşmıştır. Komisyonlarda görev yapan öğretmenlerin eğitimleri, deneyimleri, emekleri, kişilikleri ve hatta varlıkları ‘yok’ sayılmakta; kitap inceleme sürecinde yılların birikimiyle ortaya konulan kurallar, ilkeler, mevzuat ve işleyiş dikkate alınmamaktadır. Açıkça ve umursamazca sürdürülen bu tutum, eğitim alanındaki meslek ilkeleri ve kamu yönetiminin resmiyeti, ciddiyeti ve hukukiliği ile de bağdaşmamaktadır. Gülen Tarikatına yakınlığı ile bilinen bir kuruluş olan bilinen bir yayınevi tarafından hazırlanıp, Talim Terbiye Kurulu’nun ilk incelemesinden geçemeyen ancak ikinci seferde onaylanan bir felsefe ders kitabı, ders kitaplarındaki onay sürecinin nasıl işlediğinin en büyük kanıtıdır. Eğitim-İş olarak ders kitabı incelenmesi ve onaylanması süreçlerindeki yönetmelik ihlali ve keyfi şekilde oluşturulan komisyonların onayından geçen ders kitaplarındaki usulsüzlüklerde kusuru bulunanların cezalandırılması suç duyurusunda bulunduk.