Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Okul Yöneticilerine Dilenci Muamelesi Yapan Uygulamanın İptali İçin Dava Açtık

Hatay Valiliği İl Mllli Eğitim Müdürlüğü 18.01.2010 tarihinde Kaymakamlıklara ve tüm okul müdürlüklerine gönderdiği yazıda 07-09 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliklerinde kullanılacak stand maliyeti için 750+KDV’lik fatura çıkardı. Yazı üzerine Konuya ilişkin olarak bazı okul müdürlüklerinin “maddi yetersizlik” yaşadıklarını ifade eden cevabi yazıları üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve merkeze bağlı okul müdürlüklerine gönderdiği ikinci yazıda, “Bilim Şenliğine katılımın sağlanabilmesi amacıyla okullarımızın okul aile birlikleri, yerel yönetimler ve sponsorlar aracılığıyla standları yaptırması gerekmektedir ve bu nedenle müdürlüğümüze gelen bu tür yazılar iade edilecektir.”şeklinde akıllara durgunluk verecek bir değerlendirme yapmıştır. Okulların mali konularda gerekli ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı ve taşra teşkilatı olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görev ve sorumluluğu içerisinde olmasına rağmen sorumluluğun okul müdürlüklerinin sırtına yüklenmesi uygulamasının iptali amacıyla dava açtık.