Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Özel okullarda atatük köşelerini koruma altına alma mücadelemizde bir kez daha başarılı olduk: hukuk mücadelemizle, 10 kasım 2010’da büyük önderimiz’e ve yolunda yürüyenlere özel okullarda binlerce atatürk köşesi armağan ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı 8 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete’de yeni “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”ni yayımlamıştı. Atatürk’e ve devrimlerine tahammülsüz icraatları nedeniyle Sendikamızla sık sık karşı karşıya gelen Hüseyin ÇELİK imzalı bu yönetmelikle önceki düzenlemeden farklı olarak, özel okullarda “Atatürk Köşesi” bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı. Gelişme üzerine yaptığımız değerlendirmede de altını çizdiğimiz üzere, bize göre Büyük Önder’in ve temsil ettiği değerlerin türlü şekil kurallarıyla korunmaya ihtiyacı olmamasına rağmen, “muhatabın niyetinin bozuk olduğu hallerde”, kurucu değerlerimizi yoğun bir koruma güdüsüyle hareket etmek zorunluluğuna olan inancımız çerçevesinde, sözkonusu düzenlemenin önce yürütmesini durdurulmasını sağlamış, sonrasında iptal ettirmiştik. Bu gelişme sonrasında Bakanlık bu defa 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin “Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi” başlıklı 14. madde kapsamında yaygın eğitim kurumlarında bulunan Atatürk Köşelerinin gerekliğine ilişkin düzenlemesinin içini boşaltan bir girişimde bulundu. Bakanlığı sevk ve idare eden anlayış, daha önce yaptığı benzer düzenlemeleri iptal ettirmemize rağmen, okullardan Atatürk’ü silmek konusunda sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koymuştu. Bunun üzerine Sendika olarak, devlet yönetiminde istismar kültürünü yerleşik hale getiren anlayışın maskesini bir kez daha düşürmek için sorunu bir kez daha Danıştay’a taşımıştık. Hukuk mücadelemizde bu defa da başarılı olduk ve başarımızı 72. yıldönümünde Önderimiz’e ve ışıklı yollarında yürüyen yurttaşlarımıza armağan ettik.