Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Özürlü Yakını Bulunan Öğretmenlerimizi Mağdur Eden Bir Kısım Hukuki Düzenlemeyi De Yargıya Taşıdık, Üyemizin Mağduriyetini Bertaraf Ettik

Özürlü yakını bulunan öğretmenlerimizi mağdur eden bir kısım hukuki düzenlemeyi de yargıya taşıdık. 657 Sayılı Kanun'un dayanak maddesinin uygulanabilirliğini olanaksız hale getiren "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin" ve yine 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi "Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun" hukuka aykırı hükümlerinin ve üyemiz Mustafa Çakır’ı mağdur eden idari işlemin iptali için dava açtık. Genel düzenleyici işleme karşı dava devam etmekle birlikte, üyemizi mağdur eden idari işlem iptal edilmiştir.