Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Rotasyon Uygulamasında Mağduriyet Tiplerine Göre Örnek Dilekçeler Hazırlayarak Mağdurların Erişimine Sunduk

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik, 13.08.2009 tarihinde 27318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış yönetmelik uyarınca bulunduğu yerde 5 yılını dolduranların okul müdürlerinin rotasyona tabi tutulmaları öngörülmüştür. Sendikamız üyelerimizin ve işkolundaki diğer emekçilerin hassasiyet ve beklentilerini de dikkate alarak rotasyon uygulamasına doğrudan karşı tavır ortaya koymamış, hukuk dışı ve adalete aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması için uygulamadaki beş farklı sorunla ilgili örnek dava dilekçesi hazırlayıp mağdurların erişimine sunmuştur.