Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Sendikamızı Hedef Göstermeye Cür'et Eden Odaklarla Hesaplaşma Sürecini Başlattık

Sendikamız, ÖSYM tarafından yayınlanan Sonbahar Dönemi ALES Sınavı Başvuru Kılavuzunun hukuka aykırı hükümlerinin iptali için 21.10.2010 tarihinde Danıştay Başkanlığı nezdinde dava açmıştı. Sendikamızın laiklikle ilgili hassasiyetinin doğal sonucu olan yargısal girişimin yapıldığı gün, bir kısım internet sitesi organize bir görüntü ortaya koyarak, Sendikamız'ı "bilinen odaklara" hedef göstermeye yönelik karalayıcı ve baştan sona düzmece yayın yapmışlardır. Tek bir merkezde hazırlanarak yaygınlaştırılan yayınla Sendikamız toplumun kin ve husumetine maruz bırakılmaya çalışılmış, devlet içinde var olduğu iddia olunan karanlık yapıların güdümünde hareket ettiği iddia edilen bir silahlı terör örgütüne destek olmakla itham edilmiştir. Sendikamız, geçmişte benzer yaftalama girişiminde bulunanlardan yargısal merciiler huzurunda nasıl hesap sorduysa, bu saldırıların hesabını da sormak amacıyla Eğitim İş'i hedef gösteren yapılara karşı suç duyurusu sürecinin ilk aşamasını başlatmıştır. Bu kapsamda ilk dava Konya’da açılmış ve ilk muhatabın yargılaması başlamıştır.