Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Sendikamızın aldığı kararlar doğrultusunda eyleme katılan üyelerimize verilen disiplin cezalarının iptali için davalar açtık.

Sendikamızın işkolu menfaatleri için zaman zaman eylem kararları aldı ve örgütümüzün eylemlere katılımı için gereken çalışmaları yaptı. Genel Merkezimizin talimatıyla girilen eylemsellik sürecinde az sayıdaki üyemize disiplin yaptırımı uygulandı. Sendikamız bu tür bir yaptırıma maruz bırakılan üyelerimize zaman geçirmeksizin sahip çıktı ve adlarına gereken hukuki girişimleri yaptı.