Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Sicilleri bozulan üyelerimize sahip çıktık.

Bir kısım üyelerimizin sicilleri keyfi gerekçelerle bozuldu. Sendikamız bu tür mağduriyetlere uğrayan üyelerimizin yanında oldu ve duruma göre salt sendikal faaliyetleri nedeniyle sicili bozlunlar adlarına dava açarken, diğerlerine ise açacakları davalarda her türlü hukuki desteği sağladı.