Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Şifre Skandalı Sonrasında Ösym Başkanı Ve Kusurlu Kamu Görevlileri Aleyhinde Suç Duyurusunda Bulunduk

27.03.2011 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) yapıldı. Sınav yapıldıktan kısa bir süre sonra, sınav soru kitapçılarının bir şifreleme yöntemi ile şifrelendiği ve sınava giren bazı adaylara da bu şifreleme sayesinde bir çıkar sağlandığı iddiaları söz konusu oldu. ÖSYM’nin web sitesinde yayımlanan örnek sınav kitapçığı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, bir milyon yediyüzbine yakın adayın girdiği sınavda soruların altında verilen seçeneklerin küçükten büyüğe doğru sıralama yöntemiyle doğru yanıta ulaşılabildiği ortaya çıktı. Sorunla ilgili birbaşka tespite göre ise, cevap seçenekleri arasındaki en büyük rakamsal değerin sağındaki şık işaretlendiğinde otuz sorunun doğru yanıtına ulaşıldığı gerçeği oldu. Kamuoyunda büyük infial uyandıran konu ile ilgili açıklamalar yapan ÖSYM yetkililerin açıklamalarının son derece yetersiz ve çelişkilerle dolu olması nedeniyle sınavın şaibeli olduğu iddiaları daha da güçlendi. Soruna ivedilikle müdahil olan Sendikamız görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olduğunu değerlendirdiğimiz eylemleri gerçekleştiren ÖSYM Başkanı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.