Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Sözümüzü tuttuk ; meb bürokratlarını sanık sandalyesine oturttuk.

Yönetici atama yönetmeliğinin iptali için açtığımız dava sonunda verilen yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle MEB Personel Genel Müdürlüğü bürokratları aleyhine yürütülen hukuki süreç sonunda, Danıştay 5 MEB bürokratının yargılanmasına karar vermiştir.