Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Talim Terbiye Kurulu Uzmanları Ve Eğitim Uzmanlarının Mağduriyetini Ortadan Kaldırabilmek Amacıyla Dava Açtık

01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a, 24.11.2008 tarihli ve 2008/14575 sayılı Kararın 4. maddesi ile eklenen ‘’Ek Madde 1’’ ile bir kısım personele ilave ek ders ücreti ödenmesine olanak sağlanmıştır. Ancak düzenleme ile ilköğretim müfettişleri, ilköğretim müfettiş yardımcıları ve şube müdürlerinin özlük hakları iyileştirilmişken, aralarında mesleğinde uzmanlaşmış ilköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının bulunduğu ve bugüne kadar idarenin tüm düzenleyici işlemlerinde şube müdürleri ile eşdeğer bir konumda tutulan kurul uzmanları ve eğitim uzmanları anlamsız biçimde “kapsam dışında” bırakılmıştır. Önceki düzenlemelerden farklı olarak ve haklı hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, yaratılan ayrımı dava konusu yaptık.