Özlük-Hukuk Açılan Davalar

YARGIDAN İZMİR’DE YAŞANAN KARMA EĞİTİM İHLALLERİ KARARI

Daha önce basın haberlerine de konu olan ve sendikamızca da gündeme getirilen İzmir İli genelinde karma eğitime aykırı uygulamaların söz konusu olduğu ve çok sayıda okulda da bunun ihlal edildiğine dair kamuoyunda oluşan tepki üzerine sendikamızca bu kapsamda İzmir Valiliğine yaptığımız başvuruda,

Bu okullardan;

- bir kısmı yalnızca kız ya da erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okullar olduğu,

-okulların bazılarında aynı okul binası içerisinde kız-erkek sınıflar oluşturulduğu,

-bir kısmında ise okulun belli bölgelerinin yalnız kız ya da yalnız erkek öğrencilere tahsis edilerek karma eğitime aykırı uygulamaların söz konusu olduğu bildirilmiştir.

Anılan aykırılıkların yaşandığı okulların isimleri de bildirilmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda da;

1-Mevcut durumda yalnız kız ya da yalnız erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okulların açılması konusundaki zorunluluğun gerekçesinin ne olduğunun,

2-bununla birlikte adı geçen bazı okullarda iddialarda yer aldığı gibi kız erkek ayrı sınıfların oluşturulup oluşturulmadığı,

3-okulun belli blok ve koridorlarının kız erkek ayrılıp ayrılmadığı,

konularında gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması, karma eğitim uygulamasına aykırılıkların giderilmesi ve olası adli ve idari yargısal süreçlere konu edilmek üzere bu tespit ve işlemlerin kurum bazında sonuçlarından sendikamızın bilgi edinmesinin sağlanması konusunda gereğinin yapılmasına ilişkin talepte bulunulmuştur.

Ancak söz konusu başvurumuza ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hiçbir inceleme soruşturma yapmaksızın herşey usule uygundur şeklindeki tek cümlelik cevabı ile bu iddiaları dikkate almamıştır.

İdare bu yaklaşımı ile Anayasaya, Milli Eğitim Temel Kanununa, cumhuriyetin temel değerlerine açıkça aykırı olan okulların, sınıfların, koridorların hatta kantinlerin bile cinsiyete göre ayrıldığı uygulamalara destek olur, cesaretlendirir bir tavır sergilemiştir. Bu yaklaşım devlete güveni zedelediği gibi idarenin tarafsızlık ilkesini de çiğnemek anlamındadır.

Bu denli ciddi iddiaların ve açıkça Anayasaya aykırı hususların bulunduğu bu konunun göz ardı edilemeyeceğine dair açtığımız davada mahkeme talebimizi haklı bulmuş, söz konusu iddiaların bir soruşturma açılarak incelenmesi,aydınlatılması ve gereğinin yapılması gerekmesine rağmen hiçbir işlem yapılmamasına yönelik işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu ihlallere yönelik idarenin umursamaz ve yok sayan tavrı mahkeme kararı ile tescillenmiştir.

Bu karara göre İzmir Valiliği’nin daha önceki ciddiye almayan tavrını bir yana bırakarak bu iddialar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ile sonucunda gereğini yapması zorunludur. Eğitim İş olarak; laik, bilimsel, demokratik, ulusal ve karma eğitime yönelik ihlallerin sonuna kadar takipçisi olmaya ve bu ihlallerin kaldırılması için mücadeleye devam edeceğiz.

           MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Mahkeme kararı