Özlük-Hukuk Açılan Davalar

YÖK KARARINA RAĞMEN ÖĞRETMENLİĞİNE SON VERİLEN ÜYEMİZİN DAVASINI KAZANDIK

Balıkesir Üniversitesi Baskı Sanatları bölümünden mezun olduktan sonra YÖK’ün verdiği Görsel Sanatlar (Resim) Öğretmenliği ile eşdeğerlik belgesi ile öğretmenlik başvurusunda bulunan öğretmenin ataması yapılmış ve yıllar sonra (2019 yılında) müfettiş raporu ile ataması iptal edilerek öğretmenlikten alınmıştı.

Öğretmene yapılan tebligatta müfettiş raporunda Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmen olarak atanacaklara ilişkin kararında Baskı Sanatları bölümünün yer almadığı bu nedenle yapılan atamanın yanlış olduğu vurgulanmıştı.

Bursa’da görev yapan üyemiz ile ilgili tesis edilen idari işlemin iptali için bölge avukatımız TUĞÇE ÇALIK KARADEMİR ve Bursa Şubemiz tarafından takip edilen dava üyemiz lehine sonuçlanmıştır.

Mahkeme gerekçesinde YÖK’ün bu konuda belirleyici olduğuna ve YÖK’ün görüş ile kararlarına vurgu yapmıştır.

Benzer konuda mağdur olan öğretmenlerin de beklediği davada verilen bu karar örgütlü mücadelemizin sonucunda elde edilmiş olup süreci takip etmeye devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

    Mahkeme kararı için tıklayınız