Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Yök’ün 21.07.2009 Tarihli Katsayı Eşitliği Düzenlemesini Yargı Kararıyla İptal Ettirdik

Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu, 21 Temmuz 2009 tarihinde aldığı kararla, “yeni sistem” adı altında yaptığı katsayı düzenlemesi, ortaöğretim kurumlarının yönlendirme hedefine odaklı, “alan/ dal” uygulamalarını etkisizleştirmekte, hatta bu uygulamaları lağvetmektedir. Eğitim sisteminin temel hedef, ilke ve araçları değiştirilmeksizin, katsayı uygulamasının ortadan kaldırılması ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri öğretim programlarının fikri ve felsefi arka planını oluşturan öğrenci, öğrenim, yeterlik ve süreç merkezli anlayış ile çelişmekteydi. Dava konusu düzenlemenin, 2547 sayılı, 1739 sayılı kanunlara ve sair alt düzenleyici hukuk mevzuatına aykırılık oluşturması nedeniyle iptalini talep ettik ve olumlu sonuç aldık.