Özlük-Hukuk Açılan Davalar

Yoksul Öğrenciyi Özel Sektörün Ve Tarikatların Kucağına Atanlara Hak Ettikleri Hukuk Dersini Verdik

Milli Eğitim Bakanlığı, 18.12.2008 tarih ve 7306 sayılı genelge ile on binlerce yoksul aile çocuğunun yararlandığı, “seviye belirleme sınavlarına hazırlık”, “örgün eğitime destek”, “Türkçe”, “Matematik” gibi yetiştirme kurslarının kapatılması; ÖSS, kolejlere hazırlık, yatılılık ve bursluluk sınavlarına hazırlık vb. gibi hazırlık kurslarının ise özel eğitim kurumlarının (özel dershanelerin) olmadığı yerlerde nüfus yoğunluğu büyük olan yerleşim birimlerinde en fazla iki, diğer il, ilçe ve beldelerde ise bir kurs olacak şekilde sınırlandırılması uygulamasını hayata geçirmişti. Genelge öncesinde yoksul öğrencilerimiz, özel dershane ücretlerinin yaklaşık % 10’u karşılığında -bazen de hiçbir ücret ödemeksizin- Halk Eğitim Merkezi kurslarından yararlanabilmekteydi. Bu sayede eğitimde fırsat eşitsizliğinin yarattığı olumsuzluk bir ölçüde yoksul öğrenci lehine dengelenmeye çalışılıyordu. Bu sistemde, kurs merkezinin personel dahil tüm giderleri ise kurs gelirlerinden karşılandığı için uygulamanın kamuya hemen hiç maliyeti de yoktu. Ancak okullara elektriği parayla satan, genç kuşakları devlet okulu yerine özel okula, mümkün olmaması halinde din istismarcılarının kucağına atmaya koşullanan anlayışın gözüne, yoksula ve düşük gelirliye verilen bu yaşamsal destek battı. Sendikamız hukuka ve hakkaniyete aykırı düzenlemeyi zaman geçirmeksizin yargısal mercilerin huzuruna taşıdı ve Danıştay başlangıçta yürütmesini durdurduğu düzenleme hakkında nihai kararını vererek düzenlemeyi tamamen iptal etti. Eğitim-İş’in varlık sebebini ve kurulsal çizgilerini net biçimde ortaya koyan kararla ülkenin onurlu öğretmeleri ve onurlu yargıçları devlete yoksul aile çocuklarına sahip çıkma sorumluluğunu bir kez daha hatırlattı.