Özlük-Hukuk Açılan Davalar

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 2016 Yılına İlişkin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu’nu yayınlamıştır.

Anılan kılavuzun dayanağı olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı olan pek çok hükmünün iptali için de dava açtığımızı duyurmuştuk. Bu kılavuzda ayrıca göze çarpan husus ise kılavuzun 2.12 maddesinde yer alan; “Görev süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri, Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile aynı veya farklı eğitim kurumlarına dört yıl süreyle uzatılabilecektir.” hükmüdür.

Kılavuzda öngörülen bu uygulama ile müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı görevlendirmelerinde, yöneticilerin farklı okullarda da görevlendirilebilmesi sağlanarak mevcut yöneticilerin süresiz olarak ve yazılı sınavdan kaçırılarak görev sürelerinin uzatılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı olmak için başvuran ve sınava giren yönetici adaylarının ise bu suretle ortaya koydukları çaba ve emek boşuna olacaktır. Mevcut yöneticilerin görev sürelerinin bu şekilde uzatılması ile yeni yönetici kadroları açılması mümkün olmayacak ve yönetici olmak mevcut yöneticilerin tekeline bırakılacaktır.

Ayrıca bu düzenleme, kılavuzun dayanağı olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğe de aykırıdır. Dayanak yönetmelik farklı eğitim kurumlarında görev süresinin uzatılmasına olanak tanımamaktadır.

Kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan imkan ve fırsat eşitliği sağlamaktan uzak olan kılavuz hükmünün iptali için sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

       MERKEZ YÖNETİM KURULU