Bilgi Belge Seçim Formları

Seçim Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, EĞİTİM-İŞ zorunlu organlarının üyeleri ve delegeleriyle genel merkez ile şube ve il, ilçe, üniversite ve işyeri temsilciliği genel kurullarının toplanmasıyla yapılacak seçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.