Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu

Kadem ÖZBAY

Genel Başkan

Cengiz SARIYER

Genel Sekreter

Hüseyin SELÇUK

Genel Mali Sekreter

Şenol EYÜBOĞLU

Genel Örgütlenme Sekreteri

Orhan YILDIRIM

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

Suat ÖZKOLAY

Genel Eğitim Sekreteri

Emine ÇALIK

Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri