Bilgi Belge Yönetmelikler

EĞİTİM-İŞ FAKİR BAYKURT ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı; alanında yetkin eğitimcilerin, sendikacıların, bilim insanlarının ve uygulamacıların kendi alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek; yetkinliklerini belgeleyip çalışmalarına güç katmak suretiyle yetişmekte olan kuşakları sendikal etkinliklere özendirmek; sendikanın eylem ve etkinliklerinde yer almalarını sağlayarak sendikanın başarısında ve kamuoyunda tanınmasında etkili olanları onurlandırmaktır.