Eğitim İş Örgütler

İzmir1 Seferihisar

MÜHİTTİN ÇETİNEL

Başkan

VELİ ÖRNEK

Sekreter

GÜNGÖR TÜRKMEN

Örgütlenme Sekreteri

GÖKÇEN ÖZTÜRK

Eğitim Sekreteri

SELAMİ DURMAZ

Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri

ŞENİZ YIRTLAZLI

Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri