Güncel Bilgi-Belge-Talep

16 Mayıs, 2023

12. Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlığı Nedeniyle Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmemesi Talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı`na Yazılı Talepte Bulunduk

12. Sınıf öğrencilerinin devamsızlığı nedeniyle öğretmenlerin okulda olmasına rağmen, öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle derslerin yapılamaması durumunda da öğretmenlere ek derslerinin kesilmeden ödenmesi hususunda gereken açıklamaların Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmasını talep ettik. 

MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                                                                    ANKARA

 

Bakanlığınızca, YKS’ye girecek 12’nci sınıf öğrencilerinin devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmayacakları açıklanmıştır. Buaçıklama nedeniyle 12’nci sınıf öğrencileri, YKS’ye hazırlanmak için okullara gelmemeye başlamışlardır. Öğrencilerin tamamının bir sınıfta derslere katılmaması halinde, ders yapılmadığı gerekçesiyle bazı il/ilçe/okul idareleri tarafından öğretmenlerin ek ders ücretleri kesileceği ifade edilmektedir. 

Öğretmenlerden kaynaklanmayan, Bakanlığınızın bu açıklamasından dolayı ortaya çıkan bir durumdan öğretmenler sorumlu tutulamaz. 

İdare mahkemeleri, geçmiş yıllarda, benzer konularda verdiği kararlarda,“Öğrencilerin derse katılım göstermemesinin, Milli Eğitim Bakanlığınca bu konuda tesis edilmiş genel bir işlemine dayalı olmayıp tamamen kendi iradelerinin doğal bir sonucu olduğu, bu durumun davacının ek ders saatlerinde okula gelmesine ve derse girmesine engel bir durum teşkil etmediği, davacının da derse girerek ders defterini imzaladığı, ancak öğrenci olmaması nedeniyle fiilen ders işlenmediği dolayısıyla davacının iradesi dışında vukuu bulan fiili imkansızlık nedeniyle gerçekleştiği dikkate alındığında, davalı idarece davalıya ek ders ücreti ödemesinde bulunulması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” diyerek ek ders kesilmesinin yanlışlığını ortaya koymuştur. 

Ayrıca kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşmesinin, ikinci bölümündekiEğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinde, “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlığı altındaki, madde 2’de, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”denilmektedir.

Burada da görüldüğü üzere, söz konusu durumda ek derslerin ödenmesi, toplu sözleşme maddesindeki “ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” açıklamasına da uygundur. 

Bu nedenle, öğretmenlerin okulda olmasına rağmen, öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle derslerin yapılamaması durumunda da öğretmenlere ek derslerinin kesilmeden ödenmesi hususunda gereken açıklamaların Bakanlığınızca yapılmasını talep ederiz. 

 

​​​Kadem ÖZBAY

       ​​ ​​   ​    ​  Genel Başkan