Güncel Bilgi-Belge-Talep

27 Mayıs, 2024

2024 YILI YERDEĞİŞTİRMELERİNDE 31 ARALIK TARİHİ DİKKATE ALINMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı'na Öğretmenlerin 2024 yılı il içi/ iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerinde, 31 Aralık tarihinin dikkate alınarak yer değiştirme isteklerinin kabul edilmesini talep ettik.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 ANKARA    

 

            Bakanlığınızca, 2024 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yapılmıştır.

Bakanlığınızca yapılan duyuruda “Başvuru şartları 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak’’ şartı yer almaktadır. 2021 Eylül ayından önce atama kararnamesi çıkmasına rağmen güvenlik soruşturması, veya başkaca nedenlerle görevlerine fiilen başlayamayanlar ile askerlik ve diğer nedenlerle görev süresi kesintiye uğrayan öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen üç yıllık süreyi tamamlayamadıkları için atama isteminde bulunamamakta ve mağdur edilmektedirler.

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi/ iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerinde, 31 Aralık tarihinin dikkate alınarak yer değiştirme isteklerinin kabul edilmesini ve oluşacak mağduriyetlerin önlenmesini talep ederiz.

 

                                             

           

                                                                                                                  Kadem ÖZBAY

                                                                                                                   Genel Başkan