Güncel Bilgi-Belge-Talep

15 Şubat, 2024

AKADEMİK PERSONELİN EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİ VE MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR

Akademik personelin ek ders ücretlerinin ödenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yazılı talepte bulunduk

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

Üniversitelerde görev yapan akademik personelin ek ders ücretlerini alamadıkları ve mağdur oldukları bilgisi sendikamıza iletilmiştir. 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde görev yapan akademik personele Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gönderilen cevabi yazıda bütçede yeterli ödenek bulunmadığı için 2023 yılının kasım ayının iki haftası ve aralık ayının dört haftası için ek ders ücreti ödemelerinin yapılamayacağı, bu ödemelerin 2024 bütçesinin açıklanmasından sonra yapılacağı bildirilmiştir.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde yaşanan bu durum İzmir Demokrasi Üniversitesi ve diğer başka üniversitelerde de yaşanmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamında gecikmeli olarak ödenen ya da ödenecek olan  ek ders ücretlerinin gelen zamlarla birlikte reel değeri düşeceği için önemi kalmayacaktır.

 Ödemenin yapılmadığı kasım ve aralık aylarında akademik personeller önemli bir ekonomik mağduriyet ile karşı karşıya kalmıştır.

Tüm bu nedenlerden dolayı üniversitelerde görev yapan bilim emekçilerinin hak etmiş olduğu ek ders ücretlerinin ödenmesinin sağlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.

 

                                                                                                                          Kadem ÖZBAY

                                                                                                                           Genel Başkan