Güncel Bilgi-Belge-Talep

22 Şubat, 2024

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı için Yapılacak "Öğretmen Görevlendirmeleri” Kılavuzda Belirtilen Eşitlik İlkesine Göre Yapılmalıdır

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı için Yapılacak Öğretmen Görevlendirmeleri” kılavuzda belirtilen eşitlik ilkesine göre yapılmasını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                          ANKARA

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Aralık 2023 tarihinde ‘2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’ yayımlamıştır. Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme iş ve işlemlerinin bu uygulama kılavuzuna göre yürütülmesi planlanmış ve uygulama esasları belirtilmiştir.

İlgili kılavuzun 3.6. Ön Değerlendirme Uygulama Esasları bölümünün c) bendinde “Ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak öğretmenler, il tanılama sınav komisyonlarının kararları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerince eşitlik ilkesine uygun olarak re’sen seçilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir. Ancak bir çok ilde Bilim ve Sanat Merkezleri İl Tanılama Komisyonunca oluşturulan görevli listelerinin eşitlik ilkesine göre oluşturulmadığı, RAM ve BİLSEM’lerde görev yapan idarecilere yaklaşık 40 civarında görev verilirken diğer öğretmenlere ise yaklaşık 11-12 görev verildiği şikayetleri sendikamıza iletilmiştir. 

RAM veya BİLSEM müdürü olmanın öğrenci tanılama ve yerleştirme sınavlarında daha fazla görev almak için haklı bir gerekçe teşkil etmediği gibi Bakanlığınızın yayımladığı kılavuzda da bu şekilde bir uygulamaya yer verilmemiş, tam tersine eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır. Nasıl ki açık öğretim ortaokulu, açık lise, mesleki açık öğretim lisesi iş ve işlemlerini ve açık öğretim sınavlarında Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan idarecilere herhangi bir ayrıcalık tanınmamışsa, bu sınavlara görevlendirmeler görev puanına göre yapılıyorsa, BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sınavlarına görevlendirmelerde RAM ve BİLSEM’lerde görev yapan idarecilere eşitlik ilkesine aykırı olacak şekilde sınav görevi verilmemelidir.

Çalışma barışının, öğretmen moral ve motivasyonunun bozulmaması için “Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı için Yapılacak Öğretmen Görevlendirmelerinin” kılavuzda açıkça belirtilen eşitlik ilkesine göre yapılmasını talep ederiz.

 

 

                                                                                                                            Kadem ÖZBAY

                                                                                                                            Genel Başkan