Güncel Bilgi-Belge-Talep

24 Nisan, 2024

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNE SINAVSIZ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI HUKUKA AYKIRIDIR

Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki sınavsız Şube Müdürü atamaları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yazı yazdık.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

            ANKARA

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Sekreterleri, 19.04.2024 ve 20.04.2024 tarihlerinde 657 Devlet Memurları Kanunu (DMK)’nun 76. maddesine istinaden münhal bulunan şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız bir şekilde atanmıştır. Söz konusu kadroları boşalan enstitülere ise belli kişilerin atamaları yapılarak sekreterlik kadroları doldurulmuştur. Yapılan işlemle görevde yükselme sınavına girme koşullarını taşımayan personelin sınava girmeden yükselmesi sağlanmıştır. Aynı yöntemle 2022 yılında da iki müdürlük kadrosuna sınavsız bir şekilde 657 sayılı DMK’nin 76. maddesine istinaden atama gerçekleştirilmiştir.  Yani toplam altı adet boş şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız bir şekilde atama yapıldığı görülmüştür.  

Buna karşılık Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirleyerek “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği’ni çıkarmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7. maddesinde, görevde yükselme yoluyla atanacakların şube müdürlüğü kadrosuna da atanabilmek için sağlaması gereken şartlar (sınav, öğrenim durumu, hizmet süresi vb. gibi) belirtilmiştir.

Hal böyle iken 657 sayılı DMK’nin 76. maddesine istinaden son iki yılda oldukça fazla şube müdürünün bahse konu yönetmeliğe aykırı bir şekilde atamasının yapıldığına tanık olmaktayız.  Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelere yazı göndererek 2024 yılı içerisinde merkezi olarak “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği” sınavı açacağını bildirmiş, boş kadroların girilmesini istemiş ancak Çankırı Karatekin Üniversitesi söz konusu sınav için boş kadrolarını bildirmemiştir. Tercih edilenlerin tercih edilmeyenlere göre hangi üstün özelliklere sahip olduğu, tercih edilenlerin üstün özelliklerinin hangi objektif kriterlere bağlandığı bilinemeyen söz konusu şube müdürü atamaları “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın açılmasını bekleyen yüzlerce kurum personelinin mağdur olmasına neden olmuştur.

 

657 sayılı DMK’nin 76. maddesine istinaden yapılan sınavsız şube müdürü atamaları MEB’de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, Ankara 10. İdare Mahkemesinin, 2023/918 esas numarasıyla verdiği örnek ve emsal kararda, Türkiye genelinde 29.01.2018-28.03.2023 tarihleri arasında 76. madde ile yapılan tüm şube müdürü atamalarının yürütmesini durdurmuştur.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı 01.01.2022 ve 22.04.2024 tarihleri arasında 657 sayılı DMK’nin 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptalini ve yapılan işlemle ilgili olarak da 4982 sayılı bilgi edinme kanunu kapsamında sendikamıza bilgi verilmesini talep ederiz.

 

 

 

 

                                                                                                                           Kadem ÖZBAY

                                                                                                                            Genel Başkan