Güncel Bilgi-Belge-Talep

09 Kasım, 2023

DYK’LARDA GÖREVLİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/REHBER ÖĞRETMENLERE EKDERS ÜCRETİ ÖDENMESİNİ TALEP ETTİK

Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin Sorunları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdık.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

2023 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak, ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’ lerde de kurs açılabileceği. Açılan bu kurslarda 2023 yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin tanımlar başlığı altında (m) maddesinde Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin görev tanımı yapılmıştır. Aynı yönergenin kurs sürelerini düzenleyen 6. maddesinin 1.fıkrasında kursların eğitim ve öğretim dönemi ve yaz dönemi olarak planlandığı, 5. Fıkrasında ise   kurs saatleri her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanacağı, planlanan kurs saatlerine göre de öğretmen seçimi ve görevlendirilmesi maddesi başlığı altında 5.maddede  Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin “ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi” için her on sınıf veya grup  için  kurs merkezlerinde görevlendirileceği ifade edilmektedir.

Ancak kurs merkezlerinde görev alan branş öğretmenleri girmiş oldukları derslerden adlarına ek ders ücreti tahakkuk ettirilirken Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi” gibi fiili olarak yapılan işlemler için adlarına ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır. Aynı kurs merkezinde 10 guruba bir Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen, grup sayısı 10’u geçtiği takdirde 2. Psikolojik Danışman/Rehber öğretmenin görevlendireceği yönergenin amir hükmüdür.

         Bu durumda öğrencilerin gelişim, yönlendirme ve ölçme değerlendirme süreçlerinde görev alan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlere de ek ders ücreti düzenlenmesinde yer verilerek yapmış oldukları iş karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin sağlanmasını talep ederiz.

 

 

 

                                                                                                                       Kadem ÖZBAY

                                                                                                                        Genel Başkan