Güncel Bilgi-Belge-Talep

13 Eylül, 2023

EKDERS ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI HAKKINDA MEB`E YAZILI TALEPTE BULUNDUK

Ek Ders Ücretlerinin Hesaplanması hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunduk.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

       ANKARA

 

İlgi: MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

       6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilimizde yaşanan deprem nedeniyle birçok eğitim kurumu binası hasar görmüş, bu binaların güçlendirme kapsamına alındığı ve çoğunluklada bu binalar için yıkım kararlarının çıktığı bilgileri sendikamıza ulaşmıştır.

        Yıkım kararları sonrası eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için birçok okulun eğitim öğretim faaliyeti devam eden ve fiziki koşulları uygun diğer başka okullara taşınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu okullarda derse başlangıç ve bitiş süreleri mesai saatleri dışına taşmış, öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler mesai saatleri dışında kalan sürelerde okulda bulunmak zorunda kalmıştır.

         Bakanlığınızın yayımladığı Ek Ders Yönetmeliği uyarınca ikili öğretim uygulanan okullarda saat 18.00’dan sonra başlayan ve gece öğretimi kapsamına giren eğitim-öğretim faaliyetleri için maaş karşılığını doldurup- doldurmadığına bakılmaksızın, 150 gösterge rakamının kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

     Yukarıda belirtilen saat 18.00’ dan sonra eğitim- öğretim çalışması yapan  öğretmen ve yöneticilerin mağdur edilmemesi, yönetmelikte belirtilen 150 gösterge üzerinden düzenlemenin acilen yapılarak  ek ders ücretlerinin  ödenmesini talep ederiz.

 

                                                                                                           Kadem ÖZBAY

                                                                                                            Genel Başkan