Güncel Bilgi-Belge-Talep

12 Eylül, 2023

Elazığ İlinin Yık-Yap ve Güçlendirme Kapsamına Alınmalıdır

Elazığ İlinin Yık-Yap ve Güçlendirme Kapsamına Alınması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduk.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE)

                        ANKARA     

 

 

İlgi: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06/09/2023 tarih ve 830 939 05 sayılı yazısı.

 

İlgi yazınızdan Kahramanmaraş merkezli olarak 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem afeti sonrasında deprem bölgesinde yer alan illerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınması sebebiyle başka bir okula taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması sebebiyle ikili öğretim kapsamına alınan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarımızda eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, geçici barınma merkezlerinden eğitim kurumlarına ulaşım süreleri ve güvenliği, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar dikkate alınarak ders saati süreleri ile ilgili düzenleme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin  Ek 3.  maddesi ile MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2. maddesinde yer alan “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” çerçevesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki  (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) eğitim kurumlarının  yık-yap ve güçlendirme kapsamına alındığı ancak 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Elazığ ilindeki eğitim kurumlarının yık-yap ve güçlendirme kapsamına alınmadığı görülmektedir.

Elazığ ilindeki eğitim kurumlarının yık-yap ve güçlendirme kapsamına alınmasını, alınıp alınmadığı ile ilgili sendikamıza bilgi verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                                  Kadem ÖZBAY

                                                                                                                                Genel Başkan