Güncel Bilgi-Belge-Talep

26 Ocak, 2023

Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenlerine Ödenecek Ek Ders Ücretlerinde Ülke Genelinde Uygulama Birliği Sağlanmalıdır

Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenlerine Ödenecek  Ek Ders Ücretlerinde Ülke  Genelinde Uygulama  Birliği Sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı'na talepte bulunduk.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

         ANKARA

 

İLGİ: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 10.02.2020 tarih ve 903.99-E.2969663 sayılı yazısı.

Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarına Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması hedefi doğrultusunda BT Rehber Öğretmeni görevlendirmeleri yapıldığı bilinmektedir.

İlgi yazıda, "Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri ve belletmenlik vb. gibi görevleri yapabileceklerdir." denilmektedir.

 Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenliği görevini yürütenöğretmenlere bazı illerde sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri yapmaları karşılığında ek ders ücreti ödemesi yapılmaktadır. Ancak bazı illerde de Personel Genel Müdürlüğünün 29.09.2022 tarih ve E-28892082-869-59366345 sayılı yazısındaki "Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ayrıca ek ders ücretinden yararlanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesine dayanarak Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenliği göreviniyürüten öğretmenlere kulüp faaliyetleri yapması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmediği bilgisi sendikamıza ulaşmıştır. 

Halbuki konuyla ilgili olarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 08.11.2022 tarih ve 903.07.01-63087256 sayılı yazısı, "10.02.2020 tarih ve 903.99-E.2969663 sayılı yazısı"ndabelirtilen görüşte bir değişiklik olmadığını yani Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenliği görevini yürüten öğretmenlere eğitim öğretim saatleri dışında yukarıda anılan çeşitli faaliyetler yürütebileceği ve karşılığında ek ders ücreti alacağı açıkça belirtilmektedir.

Bakanlığınıza bağlı iki farklı genel müdürlüğün yayınlanmış olduğu bu yazılar yine Bakanlığınıza bağlı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde farklı uygulamaların doğmasına yol açmış, aynı görevi yürüten Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenlerinin farklı ek ders ücreti almalarına neden olmuştur. 

Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenlerinin görev ve çalışma esaslarını belirleyen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olmasına rağmen, Personel Genel Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri yürütenFatih Projesi BT Rehber Öğretmenlerine bu çalışmaları karşılığında birçok il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ek ders ücretiödenmemektedir.

Bakanlığınızca Fatih Projesi BT Rehber Öğretmenlerine ödenecek ek ders ücretleri hakkında ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanmasını, eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri ve belletmenlik vb. gibi görevlerini yerine getirmeleri karşılığında ek ders ücreti almalarının sağlanmasını talep ederiz.   

 

                              

​​​​​​​​​     Kadem ÖZBAY